Erfgoedverordening Gooise Meren 2016

Geldend van 02-04-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Gooise Meren 2016
Citeertitel Erfgoedverordening Gooise Meren 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikelen 12,14,15 en 38 van de Monumentenwet 1988
  3. artikelen 2.1 en 2.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2016 Onbekend

23-03-2016

Onbekend

9348