Regeling vervallen per 21-11-2017

Verordening Re-integratie Gooise Meren 2016

Geldend van 02-04-2016 t/m 20-11-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Re-integratie Gooise Meren 2016
Citeertitel Verordening Re-integratie Gooise Meren 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2016 21-11-2017 Onbekend

23-03-2016

Onbekend

9348