Regeling vervallen per 01-07-2022

Algemene plaatselijke verordening Maastricht 2006

Geldend van 15-10-2021 t/m 30-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Maastricht 2006
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Maastricht 2006 of APV
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregel samenscholingsverbod Maastricht-Centrum, in werking getreden 17-02-2017

Terrassenbeleid Maastricht 2015, in werking getreden 14-03-2015;

Aanwijzing categorie inrichtingen exploitatievergunningen, in werking getreden 09-02-2010;

Vrijstellingsbesluit vergunningsplicht droge horeca, in werking getreden 09-02-2010;

Vrijstellingsbesluit vergunningsplicht droge horeca (artikel 2.3.1.2), in werking getreden 05-10-2010;

Uitvoeringsbesluit in het kader pilot

Donner, in werking getreden 27-07-2006;

Vaststellingsbesluit overzicht en maximum aantal smart/head/growshops, in werking getreden 12-12-2003;

4e wijziging gebruiksinstructie gebiedsontzeggingen, in werking getreden 04-10-2014;

Beleidsregels en toetsingcriteria 'ontheffingen nachtzaken', in werking getreden 29-07- 2016;

Besluit aanwijzing veiligheidsrisicogebied (preventief fouilleren), in werking getreden 28-06-2019;

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister APV, in werking getreden 14 augustus 2014;

Beleidsregels Stadionomgevingsverbod, in werking getreden 09-11-2018;

Beleidregels handhaving seksinrichtingenbeleid, in werking getreden 01-10-2000;

Beleidsregels "Wat mag wel en wat mag niet tijdens een EK of WK voetbaltoernooi" in werking getreden 14 maart 2014;

Aanwijzingsbesluit beperking aanbieding gedrukte stukken, in werking getreden 01-11-1989;

Beleidsregels Toeristisch Vervoer Maastricht 2011, in werking getreden 25-10-2011;

Beleidsregels banierenparade gemeente Maastricht, in werking getreden 28-02-2012;

Algemene regels voor vergunningvrij plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg, in werking getreden 13 oktober 2012;

Algemene regels ingevolge art. 2.1.5.1 lid 2 onder h, in werking getreden 29 juli 2016;

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik, in werking getreden 27-09-2011;

Gebiedsaanwijzing in het kader van de toepassing van gebiedsontzeggingen, in werking getreden 29-06-2013;

Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij, in werking getreden 6-07-2010;

Aanwijzingsbesluit ingevolge artikel 2.4.29 lid 1, in werking getreden 27-01-2017;

Inrichtingseisen seksinrichtingen, in werking getreden 01-10-2000;

Aanwijzing verbodzone autohandeld op de openbare weg, in werking getreden 6-07-2010;

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5.1.5, lid 1, sub a parkeerverbod, caravans e.d., in werking getreden 01-11-1989;

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5.1.5, lid 1, sub b parkeerverbod, caravans e.d., in werking getreden 19-01-2006;

Aanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen, in werking getreden 24-07-2015;

Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.11, in werking getreden 20-04-2013;

Aanwijzingsbesluit ingevolge art. 5.1.11, in werking getreden 29 april 2016;

Nota Standplaatsen Ambulante Handel 2018, in werking getreden 21 december 2018;;

Aanwijzingsbesluit ligplaatsverbod, in werking getreden 31-05-2007;

Aanwijzingsbesluit detectorverbod Borgharen, in werking getreden 20-04-2006

Aanwijzingsbesluit camertoezicht januari 2019, in werking getreden 8 maart 2019

Algemene regels vergunningvrij tijdelijk plaatsen van containers en steigers buiten het centrum op aan of boven de weg, in werking getreden 01-01-2020

Algemene regels voor vergunningvrij tijdelijk plaatsen van een foodtruck tijdens een privéfeest buiten het centrum op aan of boven de weg. in werking getreden 01-01-2020

Algemene regels voor vergunningvrij tijdelijk plaatsen van bewegwijzering bij wandel- en toertochten en oriëntatieroutes op aan of boven de weg, in werking getreden 01-01-2020

Aanwijzen locatie Henri Du Montstraat tot hondelosloopgebied, in werking getreden 25 juli 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2021 01-07-2022 artikel 2.4.8a, 2.4.10a, 2.12.1, 5.9.3

28-09-2021

gmb-2021-359430

Onbekend.
17-04-2021 15-10-2021 artikel 2.1.1.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.3.1, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.3.1.2, 2.3.1.2a, 2.3.1.5, 2.3.1.5a, 2.3.1.6, 2.3.1.9, 2.4.2, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.17, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.25, 2.4.26, 2.4.28, 2.6.3

30-03-2021

gmb-2021-118119

Onbekend.
25-12-2020 17-04-2021 artikel 2.6.1, 2.6.4

15-12-2020

gmb-2020-343434

Onbekend.
29-02-2020 25-12-2020 Artikel 2.1.5.1 lid 1 en lid 2

11-02-2020

gmb-2020-49179

160-2019
30-10-2019 29-02-2020 artikel 5.3.2, lid 3 APV

08-10-2019

gmb-2019-261591

Onbekend.
18-07-2017 20-03-2018 artikel 2.10.1, lid 1

30-05-2017

gmb-2017-121947

Volgnummer 78-2016
01-11-2016 18-07-2017 artikel 2.3.1.1, lid 1; artikel 2.3.1.2, lid 1; artikel 2.3.1.3a, lid 1; artikel 2.3.1.3b; artikel 2.3.1.3c, lid 1; artikel 2.3.1.3c, lid 2; artikel 2.3.1.4, lid 1; artikel2.3.1.4, lid 2; artikel 2.3.1.4, lid 3; artikel 2.3.1.4, lid 4; artikel 2.3.1.4, lid 5; artikel 2.3.1.5a

11-10-2016

gmb-2016-150182

Volgnummer 78-2016
28-10-2016 31-10-2016 artikel 2.4.29

11-10-2016

gmb-2016-149163

Volgnummer 87-2016
26-11-2013 27-10-2016 artikel 2.4.11; artikel 2.4.20; artikel 5.1.12 en artikel 5.6.1

26-06-2012

Gemeenteblad 2013, C. no. 55

Volgnummer 68-2012
18-06-2013 26-11-2013 Afdeling 7; artikel 2.7.1

21-05-2013

Gemeenteblad 2013, C. no. 38

Volgnummer 60 - 2013
09-10-2012 18-06-2013 Artikel 2.4.25

18-09-2012

Gemeenteblad 2012, C. no. 48

Volgnummer 90 - 2012
02-10-2012 09-10-2012 Artikel 2.1.5.1

18-09-2012

Gemeenteblad 2012, C. no. 43

Volgnummers 78 - 2012
19-06-2012 02-10-2012 Artikel 5.9.2

29-05-2012

Gemeenteblad 2012, C. no. 33

Volgnummers 41 - 2012
13-12-2011 19-06-2012 Artikel 2.1.4.2, artikel 2.3.1.1, artikel 2.3.1.2, artikel 2.3.1.3e, artikel 2.3.1.4, artikel 2.3.1.4a, artikel 2.3.1.5a, artikel 2.3.1.6a, artikel 2.3.1a.2, artikel 2.3.1a.3a, artikel 2.3.1a.3b, artikel 2.3.1a.4, artikel 2.3.1a.9, artikel 2.3.1a.11, artikel 2.3.3.1, artikel 2.7.1, artikel 2.7.2, artikel 2.7.3, artikel 3.2.1, artikel 4.5.2, artikel 5.9.2

22-11-2011

Gemeenteblad 2011, C. no. 62 en 63

Volgnummers 134 - 2011, 126-2011
21-06-2011 13-12-2011 artikel 2.4.18

31-05-2011

Gemeenteblad 2011, C. no. 37

Volgnummer 69 - 2011
16-11-2010 21-06-2011 artikel 5.1.11

21-09-2010

Gemeenteblad 2010, C. no. 99

Volgnummer 60 - 2010
16-11-2010 29-03-2011 artikel 5.1.11

21-09-2010

Gemeenteblad 2010, C. no. 99

Volgnummer 60 - 2010