Regeling vervallen per 01-01-2013

Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz 2010

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz 2010
Citeertitel Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 20, lid 2
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 20, lid 1
  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2013 intrekking

25-02-2013

Gemeenteblad, 05-03-2013

INTB-13-00566
01-08-2010 01-07-2010 01-01-2013 nieuwe regeling

05-07-2010

Nieuwsblad Oldenzaal, 20-07-2010

INT-10-00247