Regeling vervallen per 01-01-2024

Erfgoedverordening 2010

Geldend van 29-10-2010 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2010
Citeertitel Erfgoedverordening 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art. 12
  3. Monumentenwet 1988, art. 15
  4. Monumentenwet 1988, art. 38
  5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1
  6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 22 bevat overgangsrecht. Deze regeling vervangt de Erfgoedverordening 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2010 01-01-2024 nieuwe regeling

20-09-2010

Nieuwsblad Oldenzaal, 28-10-2010

INT-10-00551