Regeling vervallen per 01-10-2010

bouwverordening van de gemeente Dronten 2002

Geldend van 13-10-2007 t/m 30-09-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling bouwverordening van de gemeente Dronten 2002
Citeertitel bouwverordening van de gemeente Dronten 2002
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt bouwverordening van de gemeente Dronten 1996.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2007 01-10-2010 diverse artikelen

29-09-2007

Gemeenteblad 2007, nr. 17

B07.001005