Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Geldend van 19-04-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beverwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012
Citeertitel Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB, art. 8, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2014 Nieuwe regeling

05-04-2012

De Kennemer, 18-04-2014

Raadsbesluit 2012/3532