Regeling vervallen per 10-02-2017

Beleidsregel Collectieve Festiviteiten 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m 09-02-2017

Intitulé

Beleidsregel Collectieve Festiviteiten 2016

Zaaknummer: 1250441

Gelezen het voorstel van

vaststellen "Besluit collectieve festiviteiten 2016"

d.d. 5-1-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

tot het vaststellen van de  beleidsregel met titel:

Besluit collectieve festiviteiten 2016

Artikel 1

Als collectieve festiviteiten voor het jaar 2016 worden de volgende festiviteiten aangewezen:

Gebied

Festiviteit

Datum

Hoorn Centrum

Carnaval

7 februari 2016 zondag

Koningsdag

27 april 2016 woensdag

Bevrijdingsdag

5 mei 2016 donderdag

Rock ‘n roll Sunday

29 mei 2016 zondag

Hoornse Stadfeesten

17, 18 en 19 juni 2016 vr t/m zo

Kermis Binnenstad

6 – 15 augustus 2016 za t/m ma

Blokker

Carnaval

7 februari 2016 zondag

Koningsdag

27 april 2016 woensdag

Bevrijdingsdag

5 mei 2016 donderdag

Zwaag

Carnaval

7 februari 2016 zondag

Koningsdag

27 april 2016 woensdag

Bevrijdingsdag

5 mei 2016 donderdag

Kermis

14 – 17 mei 2016 za t/m di

Overige gebieden

Carnaval

7 februari 2016 zondag

Koningsdag

27 april 2016 woensdag

Bevrijdingsdag

5 mei 2016 donderdag

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Gelijktijdig vervalt de voorgaande  beleidsregel: "Besluit collectieve festiviteiten 2014'.

De officiële titel van de  beleidsregel is 'Besluit collectieve festiviteiten 2016'.

De regeling kan worden aangehaald als 'Besluit collectieve festiviteiten 2016'.

Te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt

Aldus vastgesteld, 11 maart 2016

College van Burgemeester en Wethouders,

de secretaris,            de burgemeester,