Regeling vervallen per 01-05-2022

Beleid gehandicaptenparkeerkaart

Geldend van 02-10-2001 t/m 30-04-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2001

Intitulé

Beleid gehandicaptenparkeerkaart

Bij aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats wordt het volgende criterium gehanteerd

Het nieuwe criterium luidt dan m.i.v. 1 oktober 2001:

Voor een gehandicaptenparkeerplaats komen slechts personen in aanmerking die zich ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard en daardoor, met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok en prothese), in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 50 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 2 oktober 2001, nr. 4.