Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Geldend van 06-09-2010 t/m heden

Intitulé

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft.

Vast te stellen de navolgende eilandsverordeningen zowel voor het toekomstig openbaar lichaam Saba;

 • 1.

  Ab 1964, nr. 8: Ev. houdende maatregelen ten aanzien van het oprichten van inrichtingen die hinder, schade of gevaar kunnen veroorzaken (hinderverordening Bovenwindse Eilanden);

 • 2.

  Ab 1971, nr.-: Ev. Wegenverkeersverordening Bovenwindse Eilanden;

  • -

   Ab 1992, nr.-: Ev. tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Bovenwinden 1971 (wel correspondentie gevonden die de wijziging bespreekt en waarin deze duidelijk is verwoord.)

  • -

   Ab 1996, nr. 14: Ev. tot wijziging van de Wegenverkeersverordening van de Bovenwindse Eilanden;

 • 3.

  Ab 1986, nr,-: Eb. h.a.m. bepalende de opneming in het Afkondigingsblad van de geldende tekst van de Ev. Personenvervoer (Ab. 1983,1) en de daarbij behorende Eilandsbesluiten Houdende Algemene Maatregelen t.w. Ab 1983, 2; Ab. 1983, 3; Ab. 1983, 4 en Ab. 1983, 5;

 • 4.

  Ab 1985, nr. 1: Ev. tot vaststellen van het Reglement van Orde voor de Eilandsraad van het Eilandgebied Saba (P.B. 1985, 1) (Ev. Standing orders for the island council of the Island territory of Saba);

  • -

   Ab 2003, nr.-: Ev. houdende aanpassing regelement van orde van Eilandsraad Saba (wijziging domestic committee in central committee);

 • 5.

  Ab. 1985, nr.-: Ev. houdende maatregelen ter bevordering van de openbare orde, rust, veiligheid en reinheid (Ev. Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap);

 • 6.

  Ab 1985, nr.-: Ev. tot vaststelling ontwerp officiële Saba volkslied (Saba Anthem);

 • 7.

  Ab 1985, nr.-; Ev. tot vaststeËing ontwerp officiële Saba wapenschild (Coat of arms);

 • 8.

  Ab 1985, nr.-: Ev. tot vaststelling ontwerp officiële Saba flag;

 • 9.

  Ab 1987, nr.-: Ev. Tot wijziging van (P.B. 1948,138) de Ev. Hazardspelen 1948;

 • 10.

  Ab 1987, nr. 1?: Ev. tot wijziging van (Ab. 1979, 2) Ev. Kiesreglement bovenwindse eilanden;

  • -

   Ab 1987, nr. 2: Ev. Betreffende het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Eilandsraad van het Eilandgebied Saba (kiesreglement Eilandsraad Eilandgebied Saba) —> zie 1987/9;

  • -

   Ab 1987, nr. 2: Eb. h.a.m. tot vaststelling van modellen en formulieren ter uitvoering van het Kiesreglement Eilandsraad Eilandgebied Saba —> zie 1987, nr. 9;

  • -

   Ab 1987, nr. 8: Ev. tot wijziging van (AB 1987, 2) het Kiesreglement Eilandsraad van het Eilandgebied Saba —> zie 1987, nr. 9 ;

  • -

   Ab 1987,nr. 9: Eb. h.a.m. bepalende de opneming in het Afkondigingsblad van de geldende tekst van de Ev. 'kiesreglement Eilandsraad van het Eilandgebied Saba zoals deze luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij Ab. 1987, 8; —> Ab 1987/2 en 1987/8

  • -

   Ab 1988,nr.-: Ev. tot wijziging van (AB 1987,2) het Kiesreglement Eilandsraad Eilandgebied Saba (wijziging van eilandsverordening Bovenwindse eilanden 1954, 1);

  • -

   Ab 1999,nr. 1: Ev. houdende de derde wijziging Kiesreglement Eilandsraad van het Eilandgebied Saba (Ab. 1987, 2);

  • -

   Ab 1999,nr.5: Ev. houdende de vierde wijziging Kiesreglement Eilandsraad Eilandgebied Saba (Ab. 1987, 2);

 • 11.

  Ab 1987, nr. 5: Ev. houdende bepalingen betreffende het varen in de binnenwateren rondom het eiland Saba;

 • 12.

  Ab 1987, nr. 10: Ev. betreffende het beheer van het Marien milieu van het Eilandgebied Saba (Ev. Marien Milieu Saba);

  - Ab 1992,nr.3: Ev. First amendment of the Ev. Saba Marine Environment (wijzigingen art. 10 en 13);

 • 13.

  Ab 1988,nr. 11: Ev. tot het heffen van een belasting op motorrijtuigen (motorrijtuigen-belastingverordening Saba);

  • -

   Ab 1992, nr. 16: Ev. tot wijziging van de motorrijtuigenbelastingverordening Saba (AB 1988,11);

  • -

   Ab 1995, nr. 4: Ev. tot wijziging van de motorrijtuigenbelastingverordening Saba (AB 1988,11);

 • 14.

  Ab 1988, nr.-: Ev. op de uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan het Eilandgebied Saba tot wijziging van de Ev. op uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan het Eilandgebied de Bovenwindse Eilanden P.B. 1954, nr. 1;

 • 15.

  Ab 1992,nr.14: Ev. regelende de vergoeding passagiersaccommodatie (Ev. vergoeding passagiersaccommodatie Saba 1992) (airporttax);

  • -

   Ab 1993, nr. 3: Ev. tot eerste wijziging van de EV passagiersaccommodatie Saba (Ab 1992, 14);

 • 16.

  Ab 1992, nr.-: Ev. regelende de heffing en invordering van een belasting op verhuur van motorrijtuigen (verhuurmotorrijtuigenbelastingverordening Saba 1992);

 • 17.

  Ab 1994, nr. 3: Ev. Leerplichtverordening Saba;

 • 18.

  Ab 1995, nr.2: Ev. Logeergastenbelastingverordening Saba 1995;

 • 19.

  Ab 1996 nr. 1: Ev. Visserijverordening Saba 1996 (Fisheries Act Saba);

  • -

   Ab 1999, nr.-: Ev. houdende de eerste wijziging van de visserijverordening Saba (Ab. 1996, 1);

 • 20.

  Ab 1996, nr. 4: Ev. regelende de instructie voor de secretaris van het Eilandgebied Saba;

 • 21.

  Ab 1996, nr. 5: Ev. regelende de bezoldiging en pensioengrondslag van de secretaris van het Eilandgebied Saba (Bezoldigingsverordening eilandsecretaris Saba 1996);

 • 22.

  Ab 1996, nr. 6: Ev. tot instellen van de interne accountantsfunctie en de aanwijzing van de interne accountant 1996;

  • -

   Ab 2005, nr. 2: Ev. tot eerste wijziging van de verordening tot instelling van de interne accountantsfunctie en de aanwijzing van een interne accountant;

 • 23.

  Ab 1998, nr. 1: Ev. houdende regels met betrekking tot de structuur en het functioneren van de Ambtelijke organisatie van het Eilandgebied Saba (Organisatieverordening Saba 1997);

  • -

   Ab 1998, nr.-: Ev. houdende de eerste wijziging van de Organisatieverordening Saba 1997:

  • -

   Ab 2008, nr. 2: Ev. tot tweede wijziging van de Organisatieverordening Saba 1997;

 • 24.

  Ab 1999, nr.-; Ev. On regulations pertaining to building and housing (Building and Housing Ordinance 1999);

  • -

   Ab 2004, nr.-: Ev. houdende wijzigingen in de Ev. 'on regulations pertaining to building and housing’ (Building and Housing Ordinance 1999);

 • 25.

  Ab 1999, nr.-: Ev. tot wijziging van de Loterijverordening (P.B. 1909, 35), zoals deze luidt na wijzigingen, het laatst bij landverordening van 19 januari 1984 (P.B. 1984, 12) (Ev. loterijverordening);

 • 26.

  Ab 2000, nr.-: Ev. houdende regels ter zake de basisadministratie persoonsgegevens 2000;

  • -

   Ab 2001, nr.-: Ev. tot wijziging van de Ev. Basisadministratie Persoonsgegevens (aangenomen in eilandsraadvergadering van 17 augustus 2001);

 • 27.

  Ab 2005 nr.-: Ev.Exotic species of Flora and Fauna;

 • 28.

  Ab 2004, nr. 1: Ev. inzake de identificatie en registratie van vee en huisdieren 2004;

 • 29.

  Ab 2004, nr. 3: Ev. houdende voorschriften in het belang van de orde, rust, veiligheid en juiste exploitatie van het Juancho Yrausquin vliegveld te Saba (luchthavenreglement Juancho Yrausquin Vliegveld Saba 2004);

 • 30.

  Ab 2004, nr. 4: Ev. houdende voorschriften in het belang van de beveiliging van het Juancho Yrausquin vliegveld te Saba (beveiligingsregelement Juancho Yrausquin vliegveld te Saba 2004);

 • 31.

  Ab 2004, nr. 5: Ev. Containing the establishment of minimum requirements for day care services (Ev. on day care for children 2004);

 • 32.

  Ab 2004 nr. 7: Ev. houdende bepalingen betreffende een op 5 november 2004 te houden referendum over de staatkundige toekomst van Saba (Ev. referendum staatkundige toekomst Eilandgebied Saba 2004);

  • -

   Ab 2004, nr. 9: Eb. Betreffende een op 5 november gehouden referendum over de staatkundige toekomst van Saba;

 • 33.

  Ab 2005,nr. 1: Ev. Havenfaciliteiten Saba 2005;

  • -

   Ab 2006, nr. 1: Ev. tot eerste wijziging van de Ev. Havenfaciliteiten Saba 2005;

 • 34.

  Ab 2007,nr.10: Ev. Retributieverordening Saba 2007;

 • 35.

  Ab 2007, nr. 11: Ev. regelende de instelling en verlening van het kruis van verdienste van het Eilandgebied Saba;

 • 36.

  Ab 2008, nr. 3: Ev. houdende vaststelling van een nieuwe regeling inzake het brandweerwezen en rampenbestrijding Saba 2008;

 • 37.

  Ab 2009, nr. 1: Ev. Wandelpaden beheersvergoeding 2009;

 • 38.

  Ab 2010, nr. 3: Ev. naamgeving en nummering Saba 2010;

 • 39.

  Ab 2010, nr. 4: Ev. Monumenteneilandsverordening Saba 2010;

 • 40.

  Ab 2010, nr. 5: Ev. Spatial Development Saba 2010.