Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant

Geldend van 12-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant
Citeertitel Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 81, lid 1
  2. Provinciewet, art. 152
  3. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling organisatorische zaken griffie provincie Noord-Brabant.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2016 nieuwe regeling

11-03-2016

Provinciaal Blad, 2016, 39

Statenvoorstel 09/16