Klachtenregeling Stadskanaal 2016

Geldend van 25-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stadskanaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Klachtenregeling Stadskanaal 2016
Citeertitel Klachtenregeling Stadskanaal 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149 
  2. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is bekendgemaakt op 24-3-2016 en kan derhalve op grond van artikel 139 van de Gemeentewet niet in werking zijn getreden op 21-03-2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2016 nieuwe regeling

21-03-2016

Gemeenteblad, nr. 36564, 24-03-2016

R 7152