Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening voor de Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016

Geldend van 01-06-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening voor de Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016
Citeertitel Verordening voor de Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 56, 78

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019 01-01-2024 art. 2, 8

20-02-2019

wsb-2019-5928

1480980
06-04-2016 01-06-2019 nieuwe regeling

16-03-2016

Wsb 2016, 2512

1016991