Regeling vervallen per 01-10-2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Oldenzaal 2011

Geldend van 01-10-2014 t/m 30-09-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening behandeling bezwaarschriften Oldenzaal 2011
Citeertitel Verordening behandeling bezwaarschriften Oldenzaal 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-58691

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening behandeling bezwaarschriften Oldenzaal 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2014 01-10-2014 intrekking

22-09-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 01-10-2014

INTB-14-01230
01-01-2011 01-10-2014 nieuwe regeling

13-12-2010

Nieuwsblad Oldenzaal, 31-12-2010

INT-10-00728