Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Geldend van 17-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening
  2. artikel 437 eerste lid Wetboek van Strafrecht
  3. artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2016 Onbekend

03-03-2016

Gemeenteblad 16 Maart 2016

Onbekend