Reiskosten woon-werkverkeer (vergoeding)

Geldend van 11-10-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2016

Intitulé

Reiskosten woon-werkverkeer (vergoeding)

Reiskosten woon-werkverkeer (tegemoetkoming)

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Inhoudsopgave

  • Artikel 1

  • Artikel 2

  • Artikel 3

  • Artikel 4

  • Artikel 5

  • Artikel 6

  • Artikel 7 Inwerkingtreding

  • Formulier verklaring reiskosten woon-werkverkeer

Artikel 1

Aan de ambtenaar, die met openbaar vervoer de afstand woon-werkverkeer reist, worden de werkelijke reiskosten op basis van tarief 2e klas volledig vergoed.

Artikel 2

Aan de ambtenaar die gebruik maakt van reizen met eigen vervoer wordt –gerekend naar de snelste reisafstand via de ANWB routeplanner van postcode naar adresnummer voor een enkele reis- maandelijks een onbelaste tegemoetkoming toegekend volgens de navolgende tabel:

Enkele reisafstand woon-werkverkeer

Bedrag van de netto tegemoetkoming (in euro’s) (peildatum 01-08-2016)

indien het aantal dagen per week, waarop in de regel wordt gereisd, bedraagt

meer dan

doch niet meer dan

per

1

2

3

4 of meer

5 km

10 km

Maand

--

16,25

24,40

32,50

Week

--

3,75

5,65

7,50

10 km

15 km

Maand

16,25

32,50

48,75

65,00

Week

3,75

7,50

11,25

15,00

15 km

20 km

Maand

22,75

45,50

68,25

91,00

Week

5,25

10,50

15,75

21,00

20 km

of meer

Maand

32,50

65,00

97,50

130,00

Week

7,50

15,00

22,50

30,00

Artikel 3

Voor de ambtenaar die als gevolg van een vrijwillige (privé) verhuizing of als gevolg van de verandering van de standplaats, méér of minder kilometers woon-werkverkeer maakt, wordt de tegemoetkoming woon-werkverkeer per verhuisdatum herberekend naar de tegemoetkoming ter zake van openbaar vervoer (artikel 1) dan wel de in artikel 2 vermelde tabel.

Artikel 4

Voor de opgave van de kilometerafstand voor een enkele reis (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) wordt de ambtenaar een formulier uitgereikt, welk ingevuld en ondertekend dient te worden ingeleverd bij de personeels-/ salarisadministratie.

Artikel 5

Aan de ambtenaar, aan wie een tegemoetkoming voor reiskosten woon-werkverkeer is toegekend, en langer dan 6 weken verlof opneemt voor ontslag of sabbatical, of wegens ziekte verhinderd is zijn dienst te verrichten heeft na een drempeltijd van 6 weken geen aanspraak op de hem toegekende reiskostentegemoetkoming voor woon-werkverkeer.

Artikel 6

De ambtenaar, ongeacht of er een tegemoetkoming voor reiskosten woon-werkverkeer is toegekend op basis van het aantal kilometers woon-werkverkeer, wordt in staat gesteld de fiscale ruimte voor een tegemoetkoming van woon-werkverkeer optimaal te benutten. Zie regeling fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze 1e wijziging “Regeling vergoeding reiskosten woon- werkverkeer” treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Formulier verklaring reiskosten woon-werkverkeer

Verklaring reiskosten woon-werkverkeer