Uitkerings-en pensioenverordening wethouders van de gemeente Ol­den­zaal

Geldend van 01-10-1998 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1966

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitkerings-en pensioenverordening wethouders van de gemeente Ol­den­zaal
Citeertitel Uitkerings‑ en pensioenverordening wethouders van de gemeente Oldenzaal
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-58690

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van deze regeling is niet meer te achterhalen. De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld. Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1998 01-01-1966 nieuwe regeling

17-09-1998

Onbekend.

29