Verordening maatschappelijke participatie en individuele inkomenstoeslag gemeente Veendam 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke participatie en individuele inkomenstoeslag gemeente Veendam 2015
Citeertitel Verordening maatschappelijke participatie en individuele inkomenstoeslag gemeente Veendam 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet, art. 8, lid 1
  2. Participatiewet, art. 8, lid 2
  3. Gemeentewet, art. 147, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 nieuwe regeling

24-11-2014

Eleketronisch Gemeenteblad Gemeente Veendam, 2014, 50

2014R0107