Regeling vervallen per 01-01-2022

Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

Geldend van 21-07-2020 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Lisse
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2020 01-05-2020 01-01-2022 Titel, artt. 13, 41, 44

09-06-2020

stcrt-2020-39386

Z-19-108549
01-03-2019 21-07-2020 Diverse wijzigingen

01-03-2019

gmb-2020-168206

Onbekend.
01-01-2016 01-03-2019 Nieuwe regeling

26-11-2015

gmb-2016-29889

Onbekend.