Regeling vervallen per 16-04-2016

Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, pzh-2016-542519788 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016) (Prov. Bad 2016, nr. 1017)

Geldend van 23-02-2016 t/m 15-04-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, pzh-2016-542519788 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016) (Prov. Bad 2016, nr. 1017)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur en landschap
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, art. 1.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2016 16-04-2016 nieuwe regeling

16-02-2016

Provinciaal Blad 2016, nr. 1017

PZH-2016-542519788