Regeling vervallen per 31-12-2016

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m 30-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 226 gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016 31-12-2016 Onbekend

28-09-2015

Onbekend

FRV 15.15