Regeling vervallen per 23-10-2020

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bomen Bomenverordening Leiden 2015

Geldend van 10-03-2016 t/m 22-10-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bomen Bomenverordening Leiden 2015
Citeertitel Bomenverordening Leiden 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Groene Kaart 2017, met bijbehorend register

Nadere regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2016 23-10-2020 nieuwe regeling

11-02-2016

Gemeenteblad 2016, 28668

RV 15.0103