Regeling vervallen per 30-06-2023

Integraal Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving De Ronde Venen 2016-2018

Geldend van 31-10-2017 t/m 29-06-2023

Intitulé

Integraal Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving De Ronde Venen 2016-2018

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen;

Gelet op:

Het Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma

Besluit:

  • 1.

    Het Integraal Handhavingsbeleid De Ronde Venen 2016-2018 vast te stellen;

  • 2.

    Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 vast te stellen, met de toevoeging dat er in 2016 binnen bestaande budgetten en op andere manieren, indien nodig op gerichte plekken extra inzet van BOA’s plaatsvindt in het openbaar gebied;

  • 3.

    De raad middels bijgevoegde gewijzigde informatienota in kennis te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 2 februari 2016.
De secretaris, De burgemeester,
E.H.M. Scheurs M. Divendal

Integraal Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving DRV 2016-2018, vastgesteld 10 oktober 17

Bijlage 1a Handhavingsbeleid

Bijlage 1b Verslag

Bijlage 2 Santiestrategie

Bijlage 3 Landelijke handhavingstrategie

Bijlage 4 Toelichting risico-analyse

Bijlage 5 Uitkomsten risico-analyse

Bijlage 6 Prioriteiten overzicht

Bijlage 7 Risico-inventarisatie milieu

Bijlage 8 Prioritering milieuhandhaving

Bijlage 9 Toelichting risico analyse milieu

Bijlage 10 Tafel van Elf

Bijlage 11 Begrippenlijst

Bijlage 12 Uitvoering en Handhaving exploitatieplan

Bijlage 13 Wetsartikelen

Uitvoeringsprogramma VTH fysieke leefomgeving 2017-2018