Regeling vervallen per 17-03-2023

Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025

Geldend van 28-05-2015 t/m 16-03-2023

Intitulé

Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Z70388 / Raad-00032/16

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 7 april 2015;

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 7 mei 2015;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

  • 1.

    De uitdagingen uit het project Kernenfoto's zien als inspiratie voor de lokale aanpak en regionale afstemming;

  • 2.

    De Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 vast te stellen.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 mei 2015,
de griffier, de voorzitter,
M. van der Leur W.H. Huijbregts-Schiedon

Bijlage Regionale Woonagenda 2015-2025

Regionale Woonagenda 2015-2025

Bijlage Factsheet Woningmarkt monitor 2014

Factsheet Woningmarkt monitor 2014

Bijlage Aanbiedingsbrief adviesrapportage Kernenfoto's

Aanbiedingsbrief adviesrapportage Kernenfotos

Bijlage Adviesrapport Kernenfoto's Achterhoek

Adviesrapport Kernenfotos Achterhoek

Bijlage Managementsamenvatting eindrapportage Kernenfoto's

Managementsamenvatting eindrapportage Kernenfotos