Verordening subsidiëring belangengroepen bestuurlijke toekomst Wijdemeren 2016

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening subsidiëring belangengroepen bestuurlijke toekomst Wijdemeren 2016
Citeertitel Subsidieverordening belangengroepen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2016 Nieuwe regeling

18-02-2016

gmb-2016-22695

Onbekend.