Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel, het college van de gemeente Achtkarspelen en het dagelijks bestuur van de werkmaatschappij 8KTD;

Overwegende dat het noodzakelijk is een ambtenaar aan te wijzen, in overeenstemming met de Gemeentewet, ter uitvoering van de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen;

gelet op artikel 231 lid 2 on der b en c van de Gemeentewet;

BESLUIT

1.Aan te wijzen als gemeenteambtenaar zijnde de heffingsambtenaar:

De teamopbouwer Administratie en Belastingenvan de werkmaatschappij 8KTD

2.Aan te wijzen als gemeenteambtenaar voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, lid 1 van de Invorderingswet 1990, zijnde de invorderingsambtenaar:

De teamopbouwer Administratie en Belastingen van de werkmaatschappij 8KTD

3.In te trekken:

Alle voorgaande aanwijsbesluiten voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.

4.Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit.

Ondertekening

Burgum/Buitenpost,
Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,
de burgemeester, de secretaris/directeur,
G.Gerbrandy, Mr. drs. E.H.C. van der Laan
Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,
de secretaris/directeur de burgemeester
O.de Jager MAC RC drs. E.J. ter Keurs
Het dagelijks bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD
de secretaris de voorzitter
Mr. drs. E.H.C. van der Laan drs. E.J. ter Keurs