Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied de Kempen Noord-Brabant

Geldend van 18-02-2016 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied de Kempen Noord-Brabant
Citeertitel Beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied de Kempen Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp bodem, milieubeheer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-42033

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Regeling uniforme saneringen, art. 3.4.5, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel verwijdering zinkassen de Kempen Noord-Brabant.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2016 01-01-2024 nieuwe regeling

16-02-2016

Provinciaal Blad, 2016, 22

S0308705