Regeling vervallen per 31-12-2016

Mandaatbesluit dwangbevelen Cannock Chase 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m 30-12-2016

Intitulé

Mandaatbesluit dwangbevelen Cannock Chase 2016

De invorderingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het B&W besluit van 2 februari 2016 waarin de deurwaarders en invorderingsambtenaren van Cannock Chase wordt aangesteld als onbezoldigd belastingambtenaar;

b e s l u i t:

vast te stellen het mandaatbesluit dwangbevelen Cannock Chase 2016

Artikel 1

Aan de medewerkers, die werkzaam zijn bij Mandaat BV, handelend onder de naam Cannock Chase Public en die door het college van B&W zijn aangesteld als onbezoldigd invorderingsambtenaar van de gemeentelijke belastingen te mandateren om namens de invorderingsambtenaar van Bussum op te treden voor het ondertekenen van de te vervaardigen dwangbevelen.

Artikel 2

Ondermandaat van deze bevoegdheden is niet mogelijk.

Artikel 3

De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2016:

  • ·

    Het “Mandaatbesluit dwangbevelen Cannock Chase september 2014 van 2 september 2014 van de invorderingsambtenaar van de gemeente Naarden;

  • ·

    Het “Mandaatbesluit dwangbevelen Cannock Chase september 2014 van 2 september 2014 van de invorderingsambtenaar van de gemeente Muiden;

  • ·

    Het “Mandaatbesluit dwangbevelen Cannock Chase 2015 van 9 december 2014 van de invorderingsambtenaar van de gemeente Bussum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaatbesluit dwangbevelen Cannock Chase 2016”.

Ondertekening

Gooise Meren, 3 februari 2016,

De gemeenteambtenaar voornoemd,

Drs. J.T.Versteegh