Mandaatbesluit hoofd afdeling dienstverlening 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit hoofd afdeling dienstverlening 2016
Citeertitel Mandaatbesluit hoofd afdeling dienstverlening 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit van B&W van 2 februari 2016 inzake het aanwijzen van de heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016 nieuwe regeling

03-02-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend