Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016
Citeertitel Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De artikelen 231 en 246a Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 Wet WOZ, artikel 56 Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a Invorderingswet 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016 nieuwe regeling

02-02-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend