Verordening onderscheidingen Gooise Meren 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening onderscheidingen Gooise Meren 2016
Citeertitel Verordening onderscheidingen Gooise Meren 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door de fusie van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden de vaststelling van de Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen gemeente Gooise Meren 2016 noodzakelijk is; Overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente haar grote waardering en erkentelijkheid tot uiting kan brengen voor door inwoners, niet inwoners, verenigingen, stichtingen en soortgelijke instanties verrichte prestaties of geleverde diensten, waardoor zij de lokale gemeenschap aan zich hebben verplicht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016 Onbekend

04-01-2016

Onbekend

RV2016.007