Algemene plaatselijke verordening

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 2. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 3. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 4. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 5. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 6. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 7. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 8. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 9. artikel 2.21, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 10. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 11. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 12. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 13. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 14. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 15. Gemeentewet
 16. Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 25d van de Alcoholwet
 18. artikel 147 van de Gemeentewet
 19. artikel 149 van de Gemeentewet
 20. artikel 151d van de Gemeentewet
 21. artikel 4 van de Drank- en Horecawet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening, vastgesteld op 7 november 2012 en nadien gewijzigd op 19 december 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Aanwijzingsbesluit verbod straatartiesten e.d.

2. Nadere regels losstaande terrassen op openbare plaatsen

3. Nadere regels plaatsing geveltuinen / bloembakken op openbare plaatsen

4. Nadere regels plaatsing plantenbakken en banken op openbare plaatsen

5. Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op openbare plaatsen

6. Nadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen

7. Spelregels voor het verlenen van uitwegvergunningen

8. Circusbeleid gemeente Roosendaal

9. Beleidsregel sluitingsuur horeca binnenstad

10. Aanwijzingsbesluit winkelexploitatievergunning

11. Aanwijzingsbesluit van openbare plaatsen waar het verboden is alcoholhoudende dranken bij zich te hebben c.q. te gebruiken

12. Nadere regel honden in de ecologische verbindingszones

13. Besluit aanwijzen van wegen waarbij het verboden is te bedelen

14. Besluit waarbij wegen zijn aangewezen waar een samenscholingsverbod geldt in verband met drugs

15. Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad

16. Bomen en vereenvoudiging regelgeving: beleidsregel voor houtopstanden

17. Besluit aanwijzen van wegen waar het verboden is een recreatievoertuig langer dan 3 dagen te parkeren

18. Parkeerverbod grote voertuigen

19. Aanwijzingsbesluit fietsenstallingverbod binnenstad gemeente Roosendaal

20. Aanwijzingsbesluit fietsenstallingverbod nabij NS-station

21. Beleidsregel aanvragen vergunningen inzamelingen van geld

22. Aanwijzingsbesluit ventverbod

23. Standplaatsenbeleld

24. Uitvoeringsbesluit regulering gebruik van de haven

25. Ontheffingenbeleid verbod verbranden afvalstoffen

26. Nota prostitutiebeleid

27. Bomenkaart

28. Aanwijzingsbesluit gebieden waar aanlijngebod honden niet geldt

29. Aanwijzingsbesluit verkoopregister voor handelaren

30. Nadere regel kennisgeving incidentele festiviteiten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2023-551889

771755 en 785662
20-12-2021 01-01-2024 verbod lachgas, verbod clubkleding OMG’s, wijzigen beleidsregels uitwegen, uitbreiden bedelverbod

09-12-2021

gmb-2021-460049

446556
20-07-2020 20-12-2021 Wijziging vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en opmerkingen van de VNG

09-07-2020

gmb-2020-182479

226966
01-01-2019 20-07-2020 Wijziging APV

20-12-2018

gmb-2018-275388

157897
30-12-2017 01-01-2019 wijziging APV

30-11-2017

gmb-2017-229415

99461
19-12-2016 30-12-2017 Wijziging artikel 1.3, 1.8, 2.39 en 2.77 APV

08-12-2016

gmb-2016-176325

64496
01-03-2016 18-12-2016 Nieuwe regeling

18-02-2016

Gemeenteblad 2016 nr. 23122; Roosendaalse Bode 28-2-2016

AF/2016-09