Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’

Geldend van 23-02-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpenerwaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’
Citeertitel Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.33, tweede lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2016 Nieuw beleid

09-02-2016

Gemeenteblad, 22 februari 2016, Nr. 20831

ZK15006200