Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen

Geldend van 16-02-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen
Citeertitel Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ondergrondse infrastructuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Belemmeringenwet privaatrecht, art. 1
  2. Telecommunicatiewet, art. 5.2
  3. Telecommunicatiewet, art. 5.4
  4. Gemeentewet, art. 149
  5. Gemeentewet, art. 154
  6. Gemeentewet, art. 156
  7. Gemeentewet, art. 229

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Telecommunicatieverordening Goeree-Overflakkee 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Handboek Kabels en Leidingen Goeree-Overflakkee

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2016 nieuwe regeling

03-12-2015

Gemeenteblad 2016, nr. 129564, 29-12-2015

Z-15-44881/5719