Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister

Geldend van 13-02-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Winterswijk, art. 2:45
  2. Wetboek van Strafrecht, art. 437 lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2016 Nieuwe regeling

24-11-2015

gmb-2016-16605

101044