Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 Algemene Plaatselijke Verordening (Hinderlijk drankgebruik)

Geldend van 01-04-2005 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 Algemene Plaatselijke Verordening (Hinderlijk drankgebruik)

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 Algemene Plaatselijke Verordening (Hinderlijk drankgebruik)

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem;

Gelet op artikel 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lochem;

BESLUIT:

  • -

    de bebouwde kommen in de gemeente Lochem, alsmede het gebied dat het Zandgat te Gorssel omzoomd en zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets, aan te wijzen als gebieden waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • -

    de ingangsdatum van deze aanwijzing op 1 april 2005 te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 29 maart 2005.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Drs. J. ten Brinke H.J. van der Woude

secretaris burgemeester