Verordening nadeelcompensatie Rijnland

Geldend van 12-02-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening nadeelcompensatie Rijnland
Citeertitel Verordening nadeelcompensatie Rijnland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2016 Onbekend

08-12-2015

Onbekend

16.007178