Regeling vervallen per 25-01-2024

Uitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen (art. 14 Afvalstoffenverordening)

Geldend van 19-08-2010 t/m 24-01-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Uitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen (art. 14 Afvalstoffenverordening)

Uitvoeringsbesluit ex artikel 14 afvalstoffenverordening 2010.

Artikel I Regels voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen

  • 1. Om geluidsoverlast te voorkomen is het gebruik van inzamelvoorzieningen uitsluitend toegestaan tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

  • 2. Na het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in inzamelvoorzieningen dient de klep van de inwerpopening gesloten te worden.

  • 3. Wanneer inzamelvoorzieningen vol zijn, dient het afval bewaard te worden totdat de voorziening leeg is danwel kan gebruik gemaakt worden van de eerst volgende inzamelvoorziening voor de betreffende afvalstroom.

  • 4. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen los, zijnde anders dan in inzamelvoorzieningen, op de openbare weg ter inzameling aan te bieden.

  • 5. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsmatige afvalstoffen op het afvalbrengstation is niet toegestaan.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2010.

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2010.

De secretaris

R.G. Beek

De burgemeester

C.J.M. de Bruin