Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht

Geldend van 06-02-2016 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht
Citeertitel Aanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit omgevingsrecht, art. 6.5, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2016 01-01-2024 Nieuwe regeling

02-02-2016

Gemeenteblad 2016, 13448

15INT04209