Nadere regels Ontheffingen voor zon- en feestdagen o.g.v. artikel 3 Verordening winkeltijden

Geldend van 15-02-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Ontheffingen voor zon- en feestdagen o.g.v. artikel 3 Verordening winkeltijden

Artikel 1 Bijzondere situaties

De ontheffing wordt alleen verleend voor bijzondere situaties. Voorbeelden van bijzondere situaties zijn: (her)opening van een winkel of bedrijf en aantoonbare jubilea van de winkel of het bedrijf. Daarbij geldt dat de verlengde openstelling ondersteunend is aan de bijzondere situatie. De verlengde openstelling mag niet het doel op zich zijn.

Artikel 2 Maximum aantal zon- en feestdagen per jaar

Voor maximaal 2 zon- en feestdagen per jaar wordt ontheffing voor verlengde openstelling aan een winkel of bedrijf verleend.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Verordening winkeltijden wordt de aanvraag om ontheffing geweigerd, indien:

  • ·

    Het niet om een bijzondere situatie gaat;

  • ·

    De verlengde openstelling niet ondersteunend is aan een bijzondere situatie, maar het doel op zich is (bijvoorbeeld als met de verlengde openstelling een algemene verlengde winkelopenstelling beoogd wordt of in het geval van verkoopacties zoals de zomeractie en de herfstactie).

Artikel 4 Avond- en nachtwinkel

Bovenstaande regels gelden niet voor een avond- en nachtwinkel. De voorwaarde voor ontheffingverlening aan een avond- en nachtwinkel op zon- en feestdagen (o.g.v. artikel 3 lid 3 van de Verordening winkeltijden) tussen 00.00 uur en 10.00 uur en tussen 20.00 uur en 24.00 uur is dat ook een ontheffing voor minimaal twee werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur is/wordt verleend om als avond- en nachtwinkel geopend te mogen zijn.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als “Nadere regels Ontheffingen voor zon- en feestdagen o.g.v. artikel 3 Verordening winkeltijden” en treedt in werking op 15 februari 2016.