Regeling vervallen per 02-06-2016

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Geldend van 01-01-2016 t/m 01-06-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 02-06-2016 nieuwe regelgeving

17-12-2015

Gemeenteblad, jaargang 2015, nr. 126698 dd 23 december 2015.

17122015