Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân)

Geldend van 03-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân)
Citeertitel Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013, art. 1.3, vierde lid.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2026. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2020 01-12-2020 artikel 2.1.5

24-11-2020

prb-2020-8940

GS001078
01-12-2020 03-12-2020 artikel 1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.10, 3.2, 3.3

23-06-2020

prb-2020-8538

01783837
18-12-2015 01-12-2020 Nieuwe regeling

08-12-2015

Provinciaal Blad, 2015, 8380

GS-voorstel 1265036 (H6)