Legesverordening 2016

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Scheldestromen
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Legesverordening 2016
Citeertitel Legesverordening waterschap Scheldestromen 2016
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Wijziging legesverordening 2016, tarieventabel
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 110
  2. Waterschapswet, art. 113
  3. Waterschapswet, art. 115

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijziging legesverordening 2016, tarieventabel

20-12-2023

wsb-2023-16485

2023020953
23-11-2017 01-01-2024 wijzziging regeling

16-11-2017

wsb-2017-10766

2015035483
29-12-2015 23-11-2017 nieuwe regeling

16-12-2015

Waterschapsblad 28 december 2015

2015035483