Regeling vervallen per 01-01-2017

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Geldend van 25-12-2015 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-42990

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2015 01-01-2017 nieuwe regeling

10-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2015

Onbekend.