Aanwijzing fiscale parkeercontroleurs

Geldend van 26-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing fiscale parkeercontroleurs
Citeertitel Aanwijzing fiscale parkeercontroleurs
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Parkeerbelastingen 2016, art. 2, 3 en 5
  2. Parkeerverordening 1999

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2016 20-01-2016 nieuw

19-01-2016

www.officielebekendmakingen.nl, 25-1-2016

459145