Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent wonen Huisvestingsverordening 2016

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent wonen Huisvestingsverordening 2016
Citeertitel Huisvestingsverordening 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Volkshuisvesting en wonen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingswet 2014, art. 4
  2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2020 artikel 1, 2.1.1, 2.6.7, 3.1.1, 3.1.2, 2.2.2

19-12-2018

gmb-2018-283532

1/1353
01-01-2018 01-01-2019 artikel 1, 2.1.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.6a, 2.4.7, 2.4.8, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.8, 5.1

20-12-2017

gmb-2018-282743

406/1604
01-10-2017 01-01-2018 div. art.

19-07-2017

Gemeenteblad 2017, 145188

2017, nr. 229/848
01-01-2017 01-10-2017 dvi. art., bijlage 3, toelichting

22-12-2016

Gemeenteblad 2016, 188697

2016, nr. 442/1687
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling

18-11-2015

Gemeenteblad 2015, 127644

Gemeenteblad 2015, afd. 3, nr. 1369