Regeling vervallen per 10-04-2019

Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Geldend van 19-12-2015 t/m 09-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen”.
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 8, derde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2015 10-04-2019 Nieuwe regeling

15-12-2015

Staatscourant 2015, 43819

Onbekend