Algemene plaatselijke verordening Peel en Maas

Geldend van 14-01-2016 t/m 07-02-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Peel en Maas
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Peel en Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene plaatselijke verordening Peel en Maas
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019 19-07-2021 De oude artikelen 1:3, 3:2, 5:1, 5:16, 5:17 zijn vervallen en verwijderd. Artikel 2:34a en 2:56 zijn nieuw toegevoegd. Een groot aantal artikelen is tekstueel en/of inhoudelijk gewijzigd. Er heeft een algehele hernummering plaatsgevonden.

25-06-2019

gmb-2019-177639

Onbekend.
08-02-2018 18-07-2019 Wijziging van een regeling. De artikelen 1:6, 1:7, 1:8, 2:13, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:55, 3:13, 5:7, 5:12, 5:22 en 6:5 zijn gewijzigd. Artikel 1:3 is vervallen. Artikel 2:56 is toegevoegd.

19-12-2017

GVOP, www.peelenmaas.nl

1894/2017/1103774
14-01-2016 08-02-2018 vaststelling nieuwe regeling onder intrekking van de oude

01-12-2015

elektronisch gemeenteblad week 2, 2016

1894/2015/669624