Verordening cliënt- en burgerbetrokkenheid in het sociaal domein gemeente Houten

Geldend van 09-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening cliënt- en burgerbetrokkenheid in het sociaal domein gemeente Houten
Citeertitel Verordening cliënt- en burgerbetrokkenheid
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art 150 van Gemeentewet, Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2016 01-07-2015 nieuwe regeling

06-10-2015

Gemeenteblad

2015-043