Handboek kabels en leidingen - Nadere regels voor de uitvoering van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Kaag en Braassem 2016 (AVOI)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handboek kabels en leidingen - Nadere regels voor de uitvoering van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Kaag en Braassem 2016 (AVOI)
Citeertitel Handboek kabels en leidingen - Nadere regels voor de uitvoering van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Kaag en Braassem 2016 (AVOI)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Kaag en Braassem 2016, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 Nieuwe regeling

01-12-2015

Gemeenteblad, nr. 120990, 16-12-2015

-